Mondainekauppa

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 3.2.2012

1. Rekisterinpitäjä
Kello- ja korutukku Widemark Oy
PL 121
00201 HKI
Y-tunnus: 0223977-9

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ari Kajander, info (at) mondaine.fi

3. Rekisterin nimi
kauppa.mondaine.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kauppa.mondaine.fi –verkkopalvelun kehittäminen sekä rekisteröityneiden käyttäjien palvelusuhteen ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi rekisterin pitämisen tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan suunnittelu ja hallinta. Rekisteri sisältää kauppa.mondaine.fi–verkkopalvelun käyttäjiksi ja asiakkaiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilö- ja asiakkuustietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja käyttäjistä:
-Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero.
-Tunnistustiedot: nimimerkki eli käyttäjätunnus sekä salasana.
-Palvelun käyttöä koskevat tiedot, kuten:
• Mahdollisesti tehdyt ostotapahtumat
• Käyttäjän mahdollisesti saamat tai jättämät arvostelut ja kommentit
• Käyttäjän mahdolliset saldotiedot ja hänen ostamat tuotteet
• Muut mahdolliset käyttäjän ilmoittamat palvelun käyttöä koskevat tiedot

6. Tietolähteet
Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjien rekisteröityessä palveluun ja käyttäjän toimiessa palvelussa. Tietolähteenä ovat palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä kysyttävät tiedot sekä palvelusuhteen kestäessä käyttäjältä kerättävät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yksittäisiä käyttäjätietoja ei luovuteta eikä siirretä mihinkään. Niiden rekisteröityneiden, jotka mahdollisesti ovat antaneet luvan suoramarkkinointiin, tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kello- ja korutukku Widemark Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla kauppa.mondaine.fi –palvelun rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä ja tiedot tarvittaessa salauksin. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen hallussa.